Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

 

 Aanmelding gestart voor alle promovendi in de medische oncologie
Pieter De Mulder Award 2015
Kandidaten voor de Pieter De Mulder Award 2015 kunnen tot 8 oktober 2015 worden aangemeld. Volgens traditie zal deze prijs worden uitgereikt tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen.
Aanmelden kan via het secretariaat van de NVMO ter attentie van de adviescommissie van de Pieter De Mulder Award, die onder voorzitterschap staat van prof. dr. Kees Punt (AMC). Bij aanmelding dient de kandidaat een abstract in te sturen waarin het doel van het werkbezoek en de achtergrond en inbedding in zijn/haar onderzoek zijn omschreven. Ingezonden abstracts kunnen worden geselecteerd voor een posterpresentatie tijdens de Oncologiedagen. Het is noodzakelijk dat de aanmelding door de begeleider/promotor wordt ondersteund. De randvoorwaarden voor toekenning van de award en details over aanmelding zijn op de NVMO-website (www.nvmo.org/pdma) te raadplegen.

Doelstelling van de award, die mogelijk wordt gemaakt door Pfizer, is om een jonge onderzoeker op het gebied van de medische oncologie in staat te stellen gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro.


Congresreportage vanuit Chicago
Oncologie Journaals ASCO 2015
Ook dit jaar blikte Oncologie TV terug op wetenschappelijke sessies van de ASCO Annual Meeting. Vanuit Chicago bespraken Nederlandse congresgangers in vier Oncologie Journaals de highlights van het ASCO-congres.
Zij belichtten onderzoeksresultaten op het gebied van colorectaal carcinoom, hoofd-halstumoren, gastro-enterologische tumoren, gynaecologische tumoren, longcarcinoom, mammacarcinoom, melanoom en urogenitale tumoren (prostaatcarcinoom en blaascarcinoom). Daarbij werd ook ingegaan op de mogelijke klinische implicaties voor de Nederlandse oncologie.
De vier Oncologie Journaals zijn op de NVMO-website te bekijken via www.nvmo.org/congresreportage.


Presentaties op NVMO-website
Post-ASCO 2015
Presentaties van lezingen gehouden tijdens de Post- ASCO 2015 zijn op de NVMO-website te raadplegen via www.nvmo.org/postasco2015.
Tijdens dit NVMO-symposium afgelopen juni in Utrecht gaven verschillende Nederlandse collega’s een update van de laatste ontwikkelingen en trends die aan bod zijn gekomen bij de 2015 ASCO Annual Meeting. Inhoudelijk stonden achtereenvolgens de behandeling van het oesofaguscarcinoom,
maagcarcinoom, pancreascarcinoom, levercarcinoom en colorectaal carcinoom centraal. Ook werd stilgestaan bij urogenitale maligniteiten, longcarcinoom, nieuwe geneesmiddelen en immunotherapie. Tot slot was er aandacht voor gynaecologische tumoren en mammacarcinoom.

Ga naar www.medischeoncologie.nl
Medische Oncologie online
Op www.medischeoncologie.nl kunt u het meest recente nummer van Medische Oncologie lezen als e-zine op uw pc, laptop, tablet of smartphone.
Ook kunt u het gehele nummer of een individueel artikel downloaden als pdf. Met de uitgebreide zoekmachine kunt u eerder verschenen artikelen raadplegen vanaf de jaargang 2005. Eind dit jaar zullen de artikelen uit alle verschenen nummers van Medische Oncologie online beschikbaar komen (vanaf jaargang 1998). NVMO-leden loggen in op www.medischeoncologie.nl met hun persoonlijke inlogaccount voor de NVMO-website.