Farmacokinetiek en farmacodynamiek van TKI's onder de loep

‘Maak bij behandeling met TKI een ECG’

  • 6 min.
  • Promotie

In haar proefschrift beschrijft Jacqueline Kloth diverse farmacokinetische en farmacodynamische aspecten van tyrosinekinase-inhibitors (TKI’s), met name sunitinib. Haar promotieonderzoek heeft onder meer het inzicht opgeleverd dat doseren van sunitinib op basis van bloedspiegels goed mogelijk is, dat TKI’s de QTc-tijd verlengen en dat een toename van het erytrocytenvolume tijdens een behandeling met sunitinib een gunstig teken is voor de overleving van niercelcarcinoompatiënten.

Sunitinib is sinds 2006 in Nederland geregistreerd voor de behandeling van een gevorderd en/of gemetastaseerd niercelcarcinoom, een inoperabele en/of gemetastaseerde maligne gastro-intestinale stromat

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?