Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

 

Dinsdag 31 maart a.s. in Amsterdam
Targeted Therapy 2015

De NVMO organiseert op dinsdag 31 maart a.s. in het World Trade Center in Amsterdam de 9e Nascholing Targeted Therapy.
Nieuwe ontwikkelingen bij immuno­therapie, mammacarcinoom, oesofaguscarcinoom en maagcarcinoom zullen onder meer de revue passeren. Verder komt casuïstiek op het gebied van mammacarcinoom, melanoom, oesofaguscarcinoom en CPCT aan bod. Ook wordt uitgebreid stilgestaan bij pharmacogenomics en liquid biopsies for personalized treatment. Niet in de laatste plaats zal prof. dr. Hans Clevers ingaan op de laatste stand van zaken rondom organoïden en personalized treatment.
Prof. dr. Henk Verheul (VUmc, Amsterdam) en dr. Els Witteveen (UMC Utrecht) stelden ook dit jaar het programma samen. Inschrijving is alleen online mogelijk via www.nvmo.org/tt2015.


Uw oordeel gevraagd
Enquête NVMO-website

Recentelijk ontving u per e-mail een uitnodiging om via een online enquête uw oordeel te geven over de NVMO-website.
Op basis van uw antwoorden is het mogelijk om de website qua informatievoorziening en indeling nog beter af te stemmen op uw persoonlijke wensen en voorkeuren. Mocht u daartoe nog niet in de gelegenheid zijn geweest, dan kunt u de enquêtevragen alsnog beantwoorden via www.nvmo.org/enquetewebsite.
Deelname (anoniem) aan de enquête is mogelijk tot uiterlijk vrijdag 20 ­februari a.s. Het beantwoorden van de vragen duurt circa 5 minuten. 
De webredactie en het NVMO-bestuur danken u bij voorbaat hartelijk voor uw respons.


Bezoek de website van Medische Oncologie
www.medischeoncologie.nl

Het kan u niet zijn ontgaan dat het tijdschrift Medische Oncologie sinds kort online beschikbaar is op www.medischeoncologie.nl.
Handig als u de papieren versie even niet binnen handbereik hebt, een eerder verschenen artikel snel wilt opzoeken of in het online archief wilt zoeken naar artikelen over een bepaald onderwerp.
Op www.medischeoncologie.nl kunt u telkens direct na verschijning het meest recente nummer lezen als e-zine op uw pc, laptop, tablet of smartphone en kunt u het gehele nummer of een specifiek artikel downloaden als pdf. Dankzij de uitgebreide zoekfunctie kunt u op ­trefwoord(en) zoeken in het archief met ­eerder verschenen artikelen.
Als NVMO-lid logt u in op www.medischeoncologie.nl in met uw persoonlijke inloggegevens voor de NVMO-website. Het is ook mogelijk om op de NVMO-website in te loggen voor www.medischeoncologie.nl. Opmerkingen en/of suggesties kunt u mailen naar redactie@medischeoncologie.nl.


Meld knelpunten, geef ­opmerkingen en stel vragen
SONCOS-­vraagbaak

Eind januari is in Utrecht tijdens de ingelaste algemene leden­vergadering het aangepaste SONCOS-normeringsdocument besproken.
Het levende document wordt jaarlijks herzien en waar nodig aangepast. Om dit zo optimaal mogelijk te kunnen verwezenlijken, verneemt het NVMO-­bestuur graag uw feedback. Via een online formulier op de NVMO-website, bereikbaar via www.nvmo.org/soncosvraagbaak, kunnen NVMO-­leden knelpunten, voorstellen en ideeën melden bij de door het NVMO-bestuur ingestelde SONCOS-­vraagbaak. Uw feedback op het normeringsdocument neemt het bestuur zoveel en zo goed als mogelijk mee in het overleg met SONCOS. Het is mogelijk om anoniem te reageren.
Via het formulier kunt u ook vragen stellen aan de SONCOS-vraagbaak. Aan de hand daarvan zal het document met antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s) op de NVMO-website worden geactualiseerd. De FAQ’s zijn bedoeld om onduidelijkheden en/of onzeker heden ten aanzien van het normerings document weg te nemen. Alle reacties worden vertrouwelijk behandeld.