Nieuws NVMO

  • 6 min.
  • Nieuws NVMO
  • Vereniging

Dr. Emmy Fleuren en dr. Duveken Fontein in de prijzen
NVMO bekroont oncologieproefschriften

Tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2015 op Papendal bekroonde de NVMO de proefschriften van respectievelijk dr. Emmy Fleuren en dr. Duveken Fontein tot Oncologieproefschift van het jaar.

De prijzen werden uitgereikt door NVMO-bestuurslid dr. Paul de Jong en NVMO-voorzitter prof. dr. Hans Gelderblom.
Dr. Emmy Fleuren, postdoctoraal onderzoeker bij het Radboudumc, promoveerde op 22 december 2014 aan de Radboud Universiteit Nijmegen bij promotoren prof. dr. Winette van der Graaf (medische oncologie), prof. dr. Otto Boerman (nucleaire geneeskunde) en copromotor dr. Yvonne Versleijen-Jonkers (medische oncologie). De titel van haar proefschrift luidt Targeting receptor tyrosine kinases in osteosarcoma and Ewing sarcoma: current hurdles and future perspectives.
Dr. Duveken Fontein, tegenwoordig als arts-assistent in opleiding tot chirurg werkzaam in Zwitserland, promoveerde op 14 oktober 2014 aan de Universiteit Leiden bij promotoren em. prof. dr. Hans Nortier (medische oncologie), prof. dr. Cock van de Velde (oncologische chirurgie) en copromotor dr. Caroline Seynaeve (medische oncologie / Rotterdam). De titel van haar proefschrift luidt Tailoring endocrine treatment for early breast cancer.


Nieuwe en gaande collega’s
Mutaties NVMO-bestuur

Bij de afgelopen algemene ledenvergadering zijn verschillende mutaties in de samenstelling van het NVMO-bestuur door de leden bekrachtigd.

Portretfoto (kleur) Haiko Bloemendal

Zo zal prof. dr. Hans Gelderblom (LUMC, Leiden) per 1 februari 2016 de voorzittershamer overdragen aan dr. Haiko Bloemendal (Meander Medisch Centrum, Amersfoort). Gelderblom blijft voorlopig nog actief als algemeen bestuurslid.

Portretfoto (kleur) Sjoerd Hovenga

Verder draagt dr. Paul de Jong (St. Antonius Ziekenhuis, Nieuwegein) zijn portefeuille congressen en bijscholing (waaronder voorzitterschap Oncologiedagen) over aan dr. Sjoerd Hovenga (Ziekenhuis Nij Smellinghe, Drachten). Hovenga zal tevens voorzitter worden van de redactieraad van de NVMO-website en namens de NVMO toetreden tot het bestuur van de Nederlandse Vereniging voor Oncologie.

Portretfoto (kleur) Peter Nieboer

Ook dr. Peter Nieboer (Wilhelmina Ziekenhuis Assen) neemt per 2016 afscheid van het NVMO-bestuur en zal daarmee zijn portefeuille ‘DOT en andere beroepsbelangen’ overdragen aan Robbert van Alphen (Tweesteden Ziekenhuis, Tilburg). Nieboer was tevens voorzitter van de redactieraad van de NVMO-website, maar blijft voorlopig nog actief als lid van deze redactieraad. Tot slot treedt dr. Ferry Eskens (Erasmus MC) aan als voorzitter van de commissie BOM. Eerder dit jaar nam hij afscheid als voorzitter van de redactieraad van het tijdschrift Medische Oncologie. Deze portefeuille heeft hij overgedragen aan dr. Franchette van den Berkmortel (Zuyderland MC, Geleen-Heerlen).


Onderzoek Inge de Kruijff naar CTC’s bij prostaatcarcinoom
Pieter De Mulder Award 2015

Inge de Kruijff is tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen onderscheiden met de Pieter De Mulder Award 2015.

De promovenda van de afdeling Interne Oncologie van het Erasmus MC Kanker Instituut in Rotterdam mocht de prijs in ontvangst nemen voor haar onderzoek naar de prognostische waarde van circulerende tumorcellen bij prostaatcarcinoom.
De aan de prijs verbonden cheque van 6.000 euro ontving zij uit handen van NVMO-voorzitter prof. dr. Hans Gelderblom. De winnares gaat het geldbedrag gebruiken voor een onderzoeksstage aan de universiteit in Stockholm, waar zij haar onderzoek naar circulerende tumorcellen in cellijnen gaat uitbreiden in patiëntenmateriaal.


Deels gewijzigde samenstelling NVMO-commissie BOM
Nieuwe voorzitter en secretaris

Tijdens de algemene ledenvergadering van de NVMO afgelopen november op Papendal zijn enkele wisselingen in de samenstelling van de commissie BOM bekrachtigd.

Portretfoto (kleur) Ferry Eskens

Zo is internist-oncoloog dr. Ferry Eskens (Erasmus MC Kanker Instituut, Rotterdam), tot voor kort secretaris van de commissie BOM, benoemd tot voorzitter van de commissie BOM. Hij zal per 1 januari 2016 het stokje overnemen van internist-hematoloog/-oncoloog dr. Martijn Kerst (Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam), die afscheid zal nemen van de commissie.

Portretfoto (kleur) Machteld Wymenga

Verder is internist-oncoloog dr. Machteld Wymenga (Medisch Spectrum Twente, Enschede), reeds lid van de commissie BOM en vicevoorzitter van het NVMO-bestuur, benoemd tot secretaris van de commissie BOM. 

Portretfoto (kleur) Neeltje Steeghs

Daarnaast zal dr. Neeltje Steeghs toetreden tot de commissie BOM. Zij is als internist-oncoloog en klinisch farmacoloog werkzaam bij het Antoni van Leeuwenhoek in Amsterdam.

Portretfoto (kleur) Haiko Bloemendal

Per februari 2016 zal ook dr. Haiko Bloemendal (Meander Medisch Centrum, Amersfoort), vanaf dan voorzitter van de NVMO, toetreden tot de commissie BOM.


Accreditatie verlengd
Online nascholing farmacologie

De accreditatietermijn van de online nascholing over oncologische farmacologie op de NVMO-website is onlangs verlengd tot en met 31 december 2017.

Het al langer lopende nascholingsprogramma, dat door internist-oncoloog en klinisch farmacoloog prof. dr. Sjoerd Rodenhuis voor de NVMO is ontwikkeld, omvat vier afleveringen die elk met 1 punt zijn geaccrediteerd.
Verschillende collega’s uit de Nederlandse medische oncologie gaan in deze vier afleveringen in op respectievelijk ‘basisprincipes oncologische farmacologie’, ‘alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen’, ‘antimetabolieten, taxanen (en epothilonen) en vinca-alkaloïden’ en ‘topoïsomerase-remmers, antibiotica en hormonale middelen’. NVMO-leden met een persoonlijk gebruikersaccount voor de NVMO-website kunnen direct starten op www.nvmo.org/farmacologie.


Woensdag 20 januari 2016 in Utrecht
Cursus voor clinici: DNA en kanker

Poster van cursus DNA en kanker voor clinici

Op woensdag 20 januari 2016 organiseren de NVMO en NVALT in samenwerking met het CPCT de cursus DNA en kanker voor clinici: van technologie tot toepassing.

In toenemende mate zijn mutaties of andere veranderingen in het DNA van belang voor de diagnostiek en therapie van kankerpatiënten. Als behandelaar is het daarom steeds belangrijker om ook zelf kennis op dit gebied te hebben. De bedoeling is in deze cursus de vele vragen te beantwoorden die leven over kwaliteit van biopten, mutaties in DNA, soorten sequencing, analyse en interpretatie, alsook het vinden van onverwachte bevindingen in de kiembaan.
Deze cursus is bestemd voor internist-oncologen, longartsen en artsen die hiervoor in opleiding zijn. Ook andere medisch specialisten zijn van harte welkom. De kosten voor deelname bedragen 175 euro voor medisch specialisten en 100 euro voor aios. Registratie is alleen online mogelijk. Meer informatie over programma en inschrijving staat op www.nvmo.org/dna.


Webcast op NVMO-website
Oncologiedagen 2015

Op de NVMO-website is een webcast te bekijken met alle presentaties van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2015. Deze is te bereiken via www.nvmo.org/oncologiedagen2015.

Thema’s die aansluiten bij de dagelijkse medisch-oncologische praktijk vormden ook dit jaar de kern van de jaarlijkse door de BSMO en NVMO georganiseerde nascholingsbijeenkomst. Op het programma stonden onder meer de laatste klinische ontwikkelingen op het gebied van coloncarcinoom, mammacarcinoom, maagcarcinoom, oesofaguscarcinoom en prostaatcarcinoom. Ook werd uitgebreid stilgestaan bij immunotherapie en checkpoint inhibitors en ingegaan op de stand van zaken bij screening op coloncarcinoom in Nederland en Vlaanderen.
Verder belichtten jonge collega’s uit de academische centra in Amsterdam, Brussel en Maastricht nieuw onderzoek. Tot slot hielden prof. dr. William Nelson en prof. dr. Emile Voest ieder een keynote lecture over respectievelijk de laatste ontwikkelingen en mogelijke implicaties van ‘epigenetica bij kanker’ en ‘genetische en andere predictieve tests’.


Noteer alvast in uw agenda
NVMO-events in 2016

Symbolische illustratie van de congresagenda van 2016

Komend jaar organiseert de NVMO diverse symposia en andere events in Nederland en tijdens internationale oncologiecongressen.

Het is raadzaam om deze bij interesse alvast te vermelden in uw agenda. Meer gedetailleerde informatie, waaronder programma en sprekers, volgt in een later stadium en zal ook te vinden zijn op de NVMO-website (www.nvmo.org).

21 april 2016 10e Nascholing Targeted Therapy Amsterdam
5 juni 2016 Nederlandse Avond ASCO 2016 Chicago
30 juni 2016 Post-ASCO 2016 Utrecht
9 oktober 2016 Nederlandse Avond ESMO 2016 Kopenhagen
10 - 11 november 2016    Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2016    Arnhem

Ga naar www.medischeoncologie.nl
Medische Oncologie online

Foto van de homepage van MO Online op een tablet

Op www.medischeoncologie.nl kunt u het meest recente nummer van Medische Oncologie lezen als e-zine op uw pc, laptop, tablet of smartphone.

Vragen, opmerkingen of suggesties? Mail dan de redactie via redactie@medischeoncologie.nl.