VERSCHILLEN IN ONCOLOGISCHE ZORG ALS UITGANGSPUNT VOOR KWALITEITSVERBETERING

Leren van variatie

  • 7 min.
  • Kwaliteit
  • Kwaliteitsontwikkeling

De snelgroeiende datasets over oncologische diagnostiek en behandeling bieden nieuwe mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek. Prof. dr. Sabine Siesling ging in haar oratie in op een aantal aspecten. Aandacht voor de voorkeur van de patiënt was daarbij een terugkerend thema, evenals het terugdringen van ongewenste variatie.

‘Nederland heeft heel goede zorg – laat ik dat voorop stellen’, zegt Siesling. ‘Dat zie ik ook in vergelijking met andere landen op het congres van de International Association of Cancer Registries, waar ik in het bestuur zit. Daar hoor je bijvoorbeeld van Indiase collega’s dat bij vrouwen met mammacarcinoom wel wordt nagegaan of tumoren HER2-receptor positief zijn, maar dat vrouwen met een positieve testuitslag vervolgens geen trastuzumab krijgen, omdat dat middel niet betaalbaar is. Zo extreem zien wij dit niet in Nederland.’&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?