Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

Webcast op NVMO-website
Therapie op Maat 2015

Via de NVMO-website zijn video-opnamen te bekijken van het begin februari door de NVCO, NVMO en NVRO georganiseerde congres Therapie op Maat 2015.
Het programma van het tweejaarlijkse interdisciplinaire congres was ook ditmaal gevarieerd en gebaseerd op thema’s uit de dagelijkse praktijk van internist-oncologen, oncologisch chirurgen en radiotherapeuten. Vaste programmaonderdelen waren het mammacarcinoom en rectumcarcinoom. Tijdens de sessie Oncologische zorg in 2020: zorg online? werd stilgestaan bij de toenemende digitalisering in de oncologische zorg. Verder werd er gediscussieerd over de SONCOS-normen, was er aandacht voor de behandeling van het melanoom en voor verschillende invalshoeken voor de behandeling van colorectale levermetastasen. De webcast is bereikbaar via www.nvmo.org/tom2015.


Wisseling van de wacht in redactieraad
Dr. Derk Jan de Groot

Internist-oncoloog dr. Derk Jan de Groot van het UMC Groningen is recentelijk toegetreden tot de redactieraad van Medische Oncologie.
Hij volgt zijn collega dr. Carolien Schröder (tevens UMC Groningen) op, die afscheid heeft genomen van de redactieraad. De NVMO, redactieraad en uitgeverij BPM Medica danken Carolien voor haar waardevolle inbreng en redactionele inspanningen in de afgelopen jaren en wensen Derk Jan veel succes in zijn nieuwe functie.
De volledige samenstelling van de redactieraad is te raadplegen op medischeoncologie.nl/redactieraad.


Save the date: 19 en 20 november 2015
Oncologiedagen 2015 

Op donderdag 19 en vrijdag 20 november a.s. organiseert de NVMO in nauwe samenwerking met Vlaamse collega’s de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2015.
Ook dit jaar zullen thema’s die aansluiten bij de dagelijkse praktijk de ruggengraat vormen van het programma. Volgens traditie zullen de winnaars van het Oncologieproefschrift van het jaar en de Pieter De Mulder Award worden bekroond. Ook zal de NVMO een algemene ledenvergadering houden.
De tweedaagse nascholingsbijeenkomst vindt ook dit jaar plaats in Hotel- en Congrescentrum Papendal te Arnhem.


NVMO belicht nieuws ASCO Annual Meeting
Nieuws uit Chicago

Ook dit jaar organiseert de NVMO twee bijeenkomsten naar aanleiding van de ASCO Annual Meetingde Nederlandse Avond ASCO 2015 en de Post-ASCO 2015.
De traditionele Nederlandse avond zal op zondag 31 mei a.s. in Chicago plaatsvinden. De Jaarbeurs Supernova in Utrecht vormt op donderdag 18 juni a.s. de locatie waar de Post-ASCO 2015 plaatsvindt. Daar zullen verschillende Nederlandse collega’s een update geven van de laatste ontwikkelingen en trends gepresenteerd tijdens de 2015 ASCO Annual Meeting. Het is raadzaam om deze data bij interesse alvast te blokkeren in uw agenda. Meer informatie over beide bijeenkomsten volgt.