Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

Zondag 28 september 2014 in Madrid
Nederlandse Avond ESMO 2014

De NVMO organiseert op zondag 28 september 2014 in het Tryp Atocha Hotel in Madrid de Nederlandse Avond ESMO 2014.
Tijdens het inmiddels traditionele Lagerhuis debat deze avond onder leiding van Astrid Joosten zullen sprekers uit verschillende delen van het land vijf stellingen verdedigen, die direct verband houden met het huidige of toekomstige medisch handelen. Aan de orde komen de thema’s ‘voorschrijven oncologische medicatie door verpleegkundig specialist’, ‘stoppen met Nederlandse richt­lijnen’, ‘Europese criteria voor oncologische systeemtherapie’, ‘vergoeding oncologische zorg in het buitenland’ en ‘sociale media als PR-tool voor het vakgebied’. Het programma is samengesteld door prof. dr. Hans Gelderblom en dr. Paul de Jong.
Voor het programma van de Nederlandse Avond ESMO 2014 is accreditatie aan­gevraagd bij de NIV. Registratie (kosteloos voor NVMO-leden) is alleen online ­mogelijk. Meer informatie staat op www.nvmo.org/naesmo2014.


Noteer alvast in uw agenda
Therapie op Maat 2015

Op 5 en 6 februari 2015 organiseren de NVCO, NVMO en NVRO het 6 e interdisciplinaire congres Therapie op Maat.
Deze bijeenkomst – een initiatief van de drie verenigingen om internist-oncologen, oncologisch chirurgen en radiotherapeuten nader tot elkaar te brengen – heeft in de voorgaande jaren steeds op ruime belangstelling mogen rekenen. Op het programma zullen ook ditmaal onderwerpen komen die het multidisciplinaire karakter van de behandeling van diverse oncologische aandoeningen onderstrepen.


Verzoek om uitstel SONCOS-criterium
Twee internist-oncologen

Het door de beroepsgroepen ­geaccordeerde SONCOS-normeringsdocument stelt als criterium dat er ten minste twee geregistreerde ­internist-oncologen werkzaam ­moeten zijn in een ziekenhuis waar oncologische zorg wordt geboden.
Het NVMO-bestuur heeft beloofd zich in te zetten om te zoeken naar oplossingen voor de ziekenhuizen die door deze eis in de pro blemen raken. Recentelijk is door de NVMO en NIV-sectie Medische Oncologie een verzoek gedaan aan SONCOS om deze eis per zieken huis tot maximaal 3 jaar uit te stellen. Een brief hierover kunt u raadplegen op de NVMO-website via www.nvmo.org/uitstel.


Aanmelding gestart
Pieter De Mulder Award 2014

Aanmelding voor de Pieter De Mulder Award is mogelijk tot 10 oktober 2014. Volgens traditie zal de jaarlijkse award worden ­ uitgereikt bij de komende editie van de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen.
Daarnaast wordt aan eenieder de mogelijkheid geboden abstracts in te zenden, die als posters tijdens de Oncologiedagen zullen worden gepresenteerd. Meedingen naar de Pieter De Mulder Award is daarbij facultatief. Doelstelling van de award is om een jonge onder­zoeker op het gebied van de oncologie in staat te stellen gedurende een periode van maximaal 2 maanden kennis op te laten doen in een kliniek of instituut in het buitenland ten behoeve van bevordering van oncologische research. De maximale bijdrage hiervoor is 6.000 euro.
Kandidaten dienen zich vóór 10 oktober 2014 via hun opleider of begeleider/senior staflid aan te melden via de NVMO-website (www.nvmo.org/pdma) bij de adviescommissie van de Pieter De Mulder Award , die onder voorzitterschap staat van prof. dr. Kees Punt. De randvoorwaarden voor toekenning van de award zijn eveneens op de NVMO-website te raadplegen.