GEÏNDIVIDUALISEERD OPLEIDINGSSCHEMA VOOR ANTEGRADE REGISTRATIE

Uitstel van SONCOS-criterium verstandige weg

  • 5 min.
  • Beroepsuitoefening

Om te voldoen aan het SONCOS-criterium van twee geregistreerde internist-oncologen per ziekenhuis zullen in een aantal ziekenhuizen nieuwe internist-oncologen moeten worden aangetrokken of moeten één of meer zittende specialisten zich alsnog laten registreren. ‘Op basis van het geïndividualiseerd opleidings­schema mag de opleiding hiervoor niet onnodig veel tijd in beslag te nemen’, stelt voorzitter dr. Ate van der Gaast van de NIV-sectie Medische Oncologie. Het uitstel waarom de NVMO en sectie bij SONCOS hebben gevraagd stelt elk ziekenhuis in de gelegenheid om aan het criterium te voldoen.

Het SONCOS-criterium heeft in een klein aantal ziekenhuizen voor de nodige com­motie gezorgd. Van der Gaast begrijpt wel waarom. ‘Er zijn ongeveer 10 ziekenhuizen in Nederland waar op dit moment geen

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?