Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

Oproep aan NVMO-leden 
Enquête voorschrijfbeleid medicatie

Recentelijk ontving u in uw inbox een uitnodiging om deel te nemen aan een online enquête vanuit de NVMO over het beleid rondom het voorschrijven van oncologische middelen door andere zorgverleners.
Het NVMO-bestuur heeft de indruk dat er veel praktijk­variatie is in de mate waarin andere zorgverleners dan internist-oncologen oncologische medicatie voorschrijven. De enquête is bedoeld om de variatie zo goed mogelijk in beeld te brengen. De bevindingen zullen tijdens de komende algemene leden­vergadering eind november op Papendal door het NVMO-­bestuur worden gepresenteerd en met u worden besproken.
Om betrouwbaar inzicht te verkrijgen in deze materie is het van groot belang dat alle NVMO-leden de vragen van de enquête beantwoorden. Mocht u nog geen kans daartoe hebben gezien, dan kunt u dat alsnog doen via www.nvmo.org/enquete. Deelname is mogelijk tot uiterlijk maandag 3 november 2014. Het NVMO-­bestuur dankt u bij voorbaat ­hartelijk voor uw ­respons.


Congresjournaals vanuit Madrid
ESMO Congress 2014

Recentelijk deed Oncologie TV vanaf het ESMO Congress 2014 verslag van de wetenschappelijke sessies. Neder ­landse congresgangers in Madrid bespraken in drie congresjournaals de belangrijkste ontwikkelingen en mogelijke implicaties daarvan voor de dagelijkse onco­logische praktijk.
Dr. Christian Blank belichtte het nieuws op het gebied van melanomen en dr. Carla van Herpen de laatste ontwikkelingen bij hoofd-­halstumoren. Dr. Lia van Zuylen gaf een update over palliatieve zorg. ­Vervolgens ging dr. Annemieke Cats in op belangrijke ontwikkelingen bij gastro-­intestinale ­tumoren en prof. dr. Egbert Smit op longcarcinoom.
Ten slotte stond prof. dr. Sabine Linn uit­gebreid stil bij het mammacarcinoom, belichtte prof. dr. Winette van der Graaf het wekedelensarcoom en besprak prof. dr. Winald Gerritsen het laatste nieuws bij prostaatcarcinoom. De congresjournaals zijn op de NVMO-website te bekijken via www.nvmo.org/congresreportage


Webcast DONAMO-cursus
Gastro-enterologische maligniteiten

Via de NVMO-website kunt u een web cast bekijken van de begin september gehouden DONAMO-cursus over ‘gastro-enterologische maligniteiten’. Verschillende specialisten bespraken daarbij de laatste preklinische en klinische ontwikkelingen.
Centraal bij deze cursus stonden achtereen volgens de behandeling van het oesofaguscarcinoom, DNA-methylering in ontlasting voor het opsporen van colorectaal carcinoom, strategisch beleid bij ­behandeling van gemetastaseerd colorectaal carcinoom, de mogelijkheden van ­ personalized ­medicine bij colorectaal carcinoom, tumor organoïden bij personalized ­medicine , ­darmen en radiotherapie en ten slotte genetische aspecten van maag­carcinoom.
De nascholingscursus is uitsluitend ­geaccrediteerd voor deelnemers aan de nascholing in het Antoni van Leeuwenhoek. De webcast is te bereiken via www.nvmo.org/donamo


Woensdag 19 november 2014
6e Landelijke jNVMO- onderwijsdag

Op woensdag 19 november 2014, voorafgaand aan de Oncologie­dagen voor Nederland en Vlaan deren 2014 , organiseert de jNVMO op Papendal weer een ­landelijke onderwijsmiddag- en avond voor en door jonge oncologen.
Op het programma staat onder meer een sessie over farmacodynamiek en farmacokinetiek van oncologische middelen, die wordt verzorgd door klinisch farmacoloog en internist-oncoloog prof. dr. Ron Mathijssen van het Erasmus MC Kanker Instituut. Ter voorbereiding op deze ­sessie is het raadzaam om de webcast over ‘oncologische farmaco­logie’ op de NVMO-website te volgen (www.nvmo.org/farmacologie).
Verder geeft internist-oncoloog prof. dr. Hans Gelderblom (LUMC, Leiden) een update over sarcomen. In de avond praat dr. Frans Erdkamp (Orbis Medisch Centrum, Sittard) de deelnemers bij over financieringen in de gezondheidszorg.
Aan de hand van door deelnemers vooraf ingestuurde casuïstiek zullen de sprekers de betreffende thema’s interactief behandelen. De jNVMO-onderwijsdag start om 15.00 uur, wordt om 18.15 onderbroken met een dinerbuffet en eindigt om 21.00 uur met een borrel. 
Aanmelding is alleen online mogelijk via www.nvmo.org/oncologiedagen2014.