Computeranalyses van chromosomale afwijkingen in maag-darmtumoren

Chromosomale afwijkingen leveren therapeutisch nuttige informatie

  • 4 min.
  • Promotie

Na haar studie kunstmatige intelligentie was Josien Haan de eerste student voor de master bio-informatica aan de Vrije Universiteit. Vanuit die invalshoek verrichte ze op de afdeling Pathologie van het VUmc en het VUmc Cancer Center Amsterdam promotie­onderzoek naar veranderingen in de chromosoomaantallen in maag-darmtumoren. Van haar resultaten van onderzoek naar de relatie tussen chromosomale afwijkingen en de progressievrije overleving bij gemetastaseerd colorectaal carcinoom, die recentelijk nog onder review waren, licht ze een tipje van de sluier op.

Tumoren vertonen zoals bekend vaak ­chromosomale instabiliteit, wat leidt tot een abnormale toe- of afname van het aantal chromosomen. Dit kan invloed hebben op de activiteit van genen in deze tumoren en het verloop van de ziekte en de gevoeligheid voor bepaalde behandelingen. Tijdens haar werkzaamheden met comparative genomic

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?