Van mono- naar multidisciplinaire kwaliteitsnormen

Urologen sluiten zich aan bij SONCOS

  • 7 min.
  • Kwaliteit

In nauwe samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU) zijn recentelijk multidisciplinaire kwaliteitsnormen voor urologische tumoren opgenomen in het geactualiseerde SONCOS-normeringsrapport. Samen met SONCOS gaat de NVU nu vervolgstappen zetten in de verdere ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid.

De kwaliteitsnormen voor blaascarcinoom, niercelcarcinoom, peniscarcinoom, prostaatcarcinoom en testiscarcinoom zijn voor iedereen inzichtelijk op de NVU-website (www.nvu.nl). Het is met enige trots dat uroloog dr. Bart Wijsman (TweeSteden Ziekenhuis, Tilburg) vertelt dat de urologen de eerste beroepsgroep waren die mono­disciplinaire kwaliteitsnormen opstelden. De in het afgelopen nummer van Medische Oncologie geuite kritiek van KWF Kanker­bestrijding dat bij de NVU koudwatervrees zou hebben bestaan om kwaliteitsinformatie transparant te maken voor de patiënt, kan hij

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?