Nieuws NVMO

  • 3 min.
  • Vereniging

De belangrijkste nationale bijeenkomst van het jaar!
Oncologiedagen 2014

Op 20 en 21 november a.s. organiseert de NVMO in nauwe samenwerking met Vlaamse collega’s van de BSMO de traditionele Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen. Thema’s die aansluiten bij de dagelijkse medisch-­oncologische praktijk vormen ook dit jaar de kern van de jaarlijks terugkerende nascholingsbijeenkomst.
Op het programma staan onder meer de laatste klinisch-wetenschappelijke ontwikke­ lingen op het gebied van tumoren van de tractus digestivus, urogenitale tumoren, zeldzame tumoren (neuro-endocriene tumoren, hooggradig glioom en wekedelen­sarcomen) en mammacarcinoom. Verder wordt stil­gestaan bij advanced care planning en belichten jonge collega’s uit de academische centra in Antwerpen, Leiden en Utrecht nieuw onderzoek. Twee key-note lectures worden verzorgd door respectievelijk prof. dr. Johann De Bono (Precision medicine now and in the future) en dr. Fons van den Eertwegh (Immunotherapie in de oncologie).
Volgens traditie zal de NVMO enkele aanstormende jonge collega’s in het zonnetje zetten bij de uitreiking van de prijzen voor het Oncologieproefschrift van het jaar en de Pieter de Mulder Award. Ten slotte organi seert de jNVMO op de woensdag voorafgaand aan de Oncologiedagen een speciale onderwijsmiddag en -avond voor en door jonge oncologen en houdt de NVMO op de vrijdag morgen haar algemene ledenvergadering. De bijeenkomst vindt plaats in Congres­centrum Papendal te Arnhem. Informatie over het (voorlopige) programma, de sprekers en inschrijving staat op de NVMO website: www.nvmo.org/oncologiedagen2014. Registratie is alleen online mogelijk.


Aanmelding mogelijk tot 30 juni a.s.
Oncologieproefschrift van het jaar

Ook dit jaar zal de NVMO één klinisch en één basaal wetenschappelijk ­georiënteerde dissertatie bekronen tot Oncologieproefschrift van het jaar . Tot uiterlijk 30 juni a.s. kunnen kandidaten worden aangemeld.
Jaarlijks bekroont de NVMO tijdens de Onco ­logiedagen voor Nederland en Vlaanderen twee dissertaties tot Oncologie­proef­schrift van het jaar. De bekroonde promovendi ontvangen ieder een NVMO-certificaat en geldprijs van 500 euro. Verder zullen zij worden uitgenodigd om tijdens de Oncologie dagen een voordracht van 10 minuten te verzorgen en wordt een interview met hen gepu bliceerd in het tijdschrift Medische Oncologie. Alleen proefschriften uit de periode van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014 kunnen worden voorgedragen. Een weten­schappelijke jury buigt zich over de inzendingen en zal daaruit vervolgens twee proefschriften selecteren. Tot uiterlijk 30 juni a.s. kunnen kandidaten per e-mail worden aangemeld bij Congress Care via p.klerkx@congresscare.com.
Ingezonden dienen te worden: titel proefschrift, Nederlandstalige samenvatting en inhoudsopgave (bij voorkeur als pdf-bestand).


On demand beschikbaar op NVMO-website
Webcast over organisatie ­melanoomzorg

Op de NVMO-website kunt u een on demand webcast volgen over de organi satie van melanoomzorg in Nederland.
Oncologisch chirurg dr. Alexander van Akkooi, dermatoloog dr. Germaine Relyveld en inter­ nist-oncologen dr. Jan Willem de Groot en dr. Peter Nieboer geven daarbij een update over de belangrijkste actuele organisatorische aspecten. Zij gaan onder meer in op achter gronden van de centralisatie van melanoom zorg, wat te doen bij welk stadium melanoom, multidisciplinaire samenwerking en verwijsbeleid, patiëntverwijzing naar registries en de rol van de verwijzer bij verwijzing naar het centrale meldpunt. Deze webcast is bedoeld voor internist-oncologen, dermatologen, oncologisch chirurgen en ziekenhuisapo­thekers. Accreditatie is aangevraagd bij de betreffende beroepsverenigingen. De webcast maakt deel uit van een serie webcasts over ‘oncologie en immunotherapie’.
Meer informatie is te vinden op
www.nvmo.org/webcastmelanoomzorg


Webcast DONAMO-cursus belicht nieuwe ontwikkelingen
Urogenitale en gynaecologische maligniteiten

Via de NVMO-website kunt u een webcast bekijken van de afgelopen mei gehouden DONAMO-cursus over ‘urogenitale en gynaecolo­gische maligniteiten’. Verschillende Nederlandse specialisten bespraken daarbij de nieuwste ontwikkelingen.

Centraal bij deze cursus stonden vaccinatie cervixcarcinoom, olaparib bij ­ovariumcarcinoom, platinumrefractair ovariumcarcinoom, bevacizumab bij ovariumcarcinoom, FDG-PET-scan bij diagnostiek en behandeling urotheel­celcarcinoom, radiumtherapie bij CRPC, platinumrefractair urotheelcelcarcinoom en stadium I testiscarcinoom. De nascholingscursus is uitsluitend geaccrediteerd voor de bezoekers van de nascholing in het Antoni van Leeuwenhoek. De webcast kunt u bereiken via www.nvmo.org/donamo.