Rectificatie advies trabectedine bij ovariumcarcinoom

  • BOM

In het rapport Trabectedine in combinatie met liposomaal doxorubicine versus liposomaal doxorubicine bij de behandeling van het gerecidiveerd epitheliaal ovariumcarcinoom, vorig jaar november door de commissie BOM gepubliceerd in Medische Oncologie nummer 5, is in paragraaf 5 (kosten) gemeld dat er voor trabectedine geen vergoeding in het kader van de add-on-systematiek beschikbaar zou zijn. Deze informatie berust op een misverstand; op de website van de Nederlandse Zorgautoriteit (www.nza.nl) kunt u onderstaande, juiste informatie terugvinden.

‘Trabectedine is toegevoegd aan de lijst dure geneesmiddelen van de Nederlandse Zorgautoriteit. Dit heeft tot gevolg dat ziekenhuizen die het middel voorschrijven dit als een add-on kunnen declareren met terugwerkende kracht tot 1 januari 2012.’

Uiteraard betreurt de commissie BOM deze foutieve informatievoorziening in eerste termijn. De conclusies van het gepubliceerde eindrapport blijven overigens ongewijzigd.