Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

Binnenkort beschikbaar via www.medischeoncologie.nl
Medische Oncologie online

De online editie van het tijdschrift Medische Oncologie zal na de zomer beschikbaar komen via www.medischeoncologie.nl.
Op dit online platform zult u telkens direct na verschijning het meest recente nummer kunnen lezen als e-zine op uw pc, laptop, tablet of smartphone en kunt u het hele nummer of een individueel artikel downloaden als pdf. Met de uitgebreide zoekfunctie kunt u op trefwoord zoeken in het archief met eerder verschenen artikelen. In eerste instantie zullen de jaargangen vanaf 2005 beschikbaar zijn. In een later stadium zullen alle verschenen nummers, vanaf 1998, beschikbaar komen. Het huidige online archief op de NVMO-website zal komen te vervallen.


Presentaties online beschikbaar 
Post-ASCO 2014

Presentaties van lezingen gehouden tijdens de Post-ASCO 2014 zijn op de NVMO-website te raadplegen via www.nvmo.org/postasco2014.
Tijdens deze NVMO-bijeenkomst afgelopen juni in Ede gaven ook dit jaar verschillende Nederlandse collega’s een update van de laatste ontwikkelingen en trends die aan bod waren gekomen bij de ASCO Annual Meeting. Inhoudelijk centraal stonden achtereenvolgens de behandeling van het oesofagus-, maag-, pancreas- en levercarcinoom, de behandeling van het colorectaal carcinoom, urogenitale maligniteiten, nieuwe geneesmiddelen, nieuwe patiëntenselectie met longcarcinoom als role model voor de internist-oncoloog, ontwikkelingen immunotherapie, gyne-oncologische varia, (neo-)adjuvante behandeling mammacarcinoom en gemetastaseerd mammacarcinoom.


Congresreportage vanuit Chicago
Oncologie Journaals ASCO 2014

Ook dit jaar verzorgde Oncologie TV reportages van de wetenschappelijke sessies tijdens de ASCO Annual Meeting. Vanuit Chicago bespraken Nederlandse congresgangers in vier Oncologie Journaals de highlights van het Amerikaanse congres.
Zij belichtten onderzoeksresultaten op het gebied van onder meer gastro-intestinale tumoren, hersentumoren, longcarcinoom, mammacarcinoom, melanoom, niercelcarcinoom, ovariumcarcinoom, prostaatcarcinoom en reusceltumoren van het synovium.
Daarbij werd tevens ingegaan op de mogelijke klinische implicaties voor de Nederlandse oncologie. Ook de laatste ontwikkelingen in het vroegklinisch onderzoek kwamen aan bod. Bij het vierde journaal was er vanuit Chicago live contact met collega’s op een meeting op Schiermonnikoog. Zij stelden vragen aan de Nederlandse collega’s in de Verenigde Staten en legden specifieke issues voor. De vier Oncologie Journaals zijn op de NVMO-website te bekijken via www.nvmo.org/congresreportage.


Online nascholing oncologische farmacologie op NVMO-website
Ruim 230 deelnemers

De in 2010 gestarte online na- scholing/serie webcasts over ‘oncologische farmacologie’ op de NVMO-website telt op dit moment ruim 230 deelnemers.
Bij deze door internist-oncoloog en klinisch farmacoloog prof. dr. Sjoerd Rodenhuis voor de NVMO ontwikkelde nascholing staan voor de klinische oncologie relevante aandachtspunten van ‘klassieke’ chemotherapeutica en endocriene medicamenten centraal. Verschillende collega’s uit de Nederlandse medische oncologie gaan in vier afleveringen in op respectievelijk de basisprincipes van de oncologische farmacologie, alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen, antimetabolieten, taxanen (en epothilonen) en vincaalkaloïden en topoïsomeraseremmers, antibiotica en endocriene middelen. NVMO-leden met een persoonlijk gebruikersaccount voor de NVMO-website kunnen direct starten met de door de NIV geaccrediteerde online nascholing via www.nvmo.org/farmacologie.