Nieuws NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

Verantwoordelijkheden vastgelegd
Veldnorm cytostatica gereed


Met de onlangs beschikbaar gekomen Veldnorm voorschrijven, klaarmaken, ter handstellen en toedienen van cytostatica is een vervolg gegeven aan de IGZ-circulaire met betrekking tot cytostatica van 20 december 2011. De NVZA heeft hiertoe het initiatief genomen en heeft dit project samen met de NVMO en V&VN afdeling Oncologie opgepakt en uitgewerkt. In de veldnorm is gestreefd naar aanvulling op de circulaire met specifieke verdieping c.q. verduidelijking, bijvoorbeeld met betrekking tot de verantwoordelijkheid rondom de cumulatieve doseringen. De veldnorm staat op de NVMO-website en is bereikbaar via www.nvmo.org/veldnormcytostatica.


Help mee aan volledige registratie
Dutch Melanoma Treatment Registry

Vanaf 1 juli 2013 is de registratie van de systemische behandeling van het gemetastaseerd melanoom van start gegaan in de Dutch Melanoma Treatment Registry (DMTR). Het is een van de registraties van het Dutch Institute for Clinical Auditing (DICA). De opdrachtgever is de NVMO. Zonder hulp van alle landelijk bij het melanoom betrokken medisch specialisten is een volledige opbouw van de database niet mogelijk. De NVMO en DMTR doen een dringend beroep op uw medewerking. Op de NVMO-website (www.nvmo.org/dmtr) is een brief te raadplegen met actuele informatie over de registratie en vergoeding van medicatie.


 Belangrijkste ontwikkelingen door collega’s toegelicht
Oncologie TV presenteert nieuws San Antonio Breast Cancer Symposium

Afgelopen december deed Oncologie TV vanaf het San Antonio Breast Cancer Symposium 2013 verslag van de wetenschappelijke sessies. In vier congresjournaals presenteren Nederlandse collega’s die in de Verenigde Staten aanwezig waren het belangrijkste nieuws op het gebied van het mammacarcinoom. Ook bespreken zij de klinische relevantie van deze ontwikkelingen voor de Nederlandse praktijk. De congresjournaals zijn te bekijken op de NVMO-website via www.nvmo.org/sabcs2013.


NVMO-bijeenkomsten
2014 Noteer alvast in uw agenda!

Ook in 2014 staan er weer verschillende NVMO-bijeenkomsten op het programma. Tot de komende zomervakantie staan geagendeerd:

  • 8e NVMO Nascholing Targeted Therapy (15 april 2014, Amsterdam)
  • NVMO Nederlandse Avond ASCO 2014 (1 juni 2014, Chicago)
  • NVMO Post-ASCO 2014 (19 juni 2014, Ede)


Verder zal op 28 september 2014 in Madrid de NVMO Nederlandse Avond ESMO 2014 plaatsvinden. De Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2014 zullen plaatsvinden op 20 en 21 november 2014. Meer gedetailleerde informatie over deze NVMObijeenkomsten volgt binnenkort.


Nieuw op NVMO-website
Online nascholing GCP

Op de NVMO-website is een online nascholing te volgen die speciaal is gericht op de uitvoering van klinisch onderzoek in een perifeer ziekenhuis. In korte tijd bent u op de hoogte van de belangrijkste regels en verplichtingen op het gebied van good clinical practice. De nascholing omvat drie modules over verschillende thema’s:

  • Indiening onderzoek en regelgeving
  • Uitvoering onderzoek
  • Patiëntveiligheid, rapportage en verantwoordelijkheden sponsor


Via de pagina
www.nvmo.org/gcp kunt u direct starten met de online nascholing.