WANNEER WORDT BEELDGESTUURDE RADIO-EMBOLISATIE VAN LEVERTUMOREN ÓÓK IN NEDERLAND ROUTINE?

De invasie van de holmiumbolletjes

  • 9 min.
  • Wetenschap

In veel landen is radio-embolisatie met yttrium-90 beschikbaar als reguliere behandeloptie voor patiënten met leverdominante kanker bij resistentie voor of te heftige bijwerkingen van systemische chemotherapie. In Nederland behoort de behandeling echter niet tot de reguliere zorg. De Neder­landse richtlijn voor colorectaal carcinoom stelt zich behoudend op en beschouwt radio-embolisatie vooralsnog als ‘te overwegen salvage-therapie’. Ook bij het hepatocellulair carcinoom is deze behandeling volgens de daarvoor geldende richtlijn bij voorkeur gereserveerd tot de onderzoeks­setting. Onlangs laaide de discussie op over de veiligheidseisen van medische hulpmiddelen, waartoe radio-embolisatie behoort.

Maak gratis account
en krijg toegang tot alle artikelen

Al een account?