Nieuws NVMO

  • 7 min.
  • Vereniging

NVMO waarschuwt internist-oncologen en patiënten
MyTomorrows schept onrealistische verwachtingen

Recentelijk kreeg MyTomorrows prominent aandacht in onder meer het NOS Journaal, de Volkskrant en Pharmaceutisch Weekblad. Het bedrijf wil medicatie, waarvan de werkzaamheid niet is bewezen en buiten de geregistreerde indicatie, beschikbaar stellen aan patiënten.
De commerciële belangen van het bedrijf zijn op zijn minst onduidelijk en de financiering van medicatie is niet geregeld, zodat de patiënt of het ziekenhuis de dupe is. Door deze ongecontroleerde en ongecoördineerde acties schept MyTomorows onrealistische en mogelijk zelfs valse verwachtingen bij een kwetsbare groep patiënten. De NVMO neemt afstand van deze werkwijze. De Nederlandse Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK) deelt deze mening van de NVMO en ziet eveneens geen heil in het handelen van MyTomorrows.
Meer daarover kunt u lezen op de NFK-website (www.nfk.nl). Ook de Dutch Uro-Oncology Studygroup deelt deze mening (www.stichtingduos.nl). Het NVMO-bestuur adviseert u sterk te overwegen dit bericht op de website van uw ziekenhuis te plaatsen om onnodige onrust bij patiënten te voorkomen.


Online nascholing over oncologische farmacologie
Nu ook op tablet

De al langer lopende online nascholing over ‘oncologische farmacologie’ op de NVMO-website is nu ook te volgen op de tablet (iPad en Samsung Galaxy).
Centraal in deze cursus staan de ‘klassieke’ chemotherapeutica en endocriene medicamenten. Verschillende collega’s uit de Nederlandse medische oncologie praten u hierover bij. De online nascholing bestaat uit de volgende vier afleveringen: ‘basisprincipes oncologische farmacologie’, ‘alkyleerders, platina en epipodophyllotoxinen’, ‘antimetabolieten, taxanen (en epothilonen) en vinca-alkaloïden’ en ‘topoïsomerase- remmers, antibiotica en hormonale middelen’. Deze vanuit de NVMO ontwikkelde nascholing is geaccrediteerd door de NIV. NVMO-leden met een persoonlijk gebruikersaccount voor de NVMO-website kunnen direct starten met de nascholing via www.nvmo.org/farmacologie.


Webcast belicht nieuwe ontwikkelingen
DONAMO-cursus mammacarcinoom

Via de NVMO-website kunt u een webcast bekijken van de afgelopen februari gehouden DONAMO-cursus ‘mammacarcinoom’. Verschillende Nederlandse specialisten bespraken daarbij de nieuwste ontwikkelingen.
Aan de orde kwamen hormonale therapieresistentie, CDK4/6-remmers, PARPremmers en PIK3CA-remmers, MRI-HIFU, roken en mammacarcinoom, highlights San Antonio Breast Cancer Symposium 2013, PIK3CA-mutaties, parasternale bestraling en oligometastatische ziekte. De nascholing is uitsluitend geaccrediteerd voor bezoekers van de nascholing in het Antoni van Leeuwenhoek. De webcast kunt u bereiken via www.nvmo.org/donamo.


Nieuwe versie verschenen
SONCOS-normeringsrapport

Afgelopen februari publiceerde SONCOS een geactualiseerde versie van het normeringsrapport. Deze kunt u raadplegen op de SONCOS-website (www.soncos.org).
Het blijft voor NVMO-leden mogelijk om de SONCOS-vraagbaak van de NVMO te raadplegen over de inhoud van het SONCOS-normeringsrapport. Ook kunt u ideeën/voorstellen aandragen en knelpunten melden. Naar aanleiding van eerdere vragen stelde de vraagbaak een document met antwoorden op veelgestelde vragen (FAQ’s) samen. De antwoorden zijn bedoeld om onduidelijkheden of onzekerheden over een aantal inhoudelijke aspecten uit het normeringsrapport weg te nemen. Via een online formulier op de NVMO-website, bereikbaar via www.nvmo.org/soncos, kunt u contact opnemen met de SONCOSvraagbaak. De FAQ’s kunt u eveneens bekijken op deze pagina, waarop tevens een link is opgenomen naar het actuele normeringsrapport van SONCOS.


Onderzoek naar online behandeling
Slapeloosheid na mammacarcinoom

Wetenschappers van het VUmc en de Vrije Universiteit in Amsterdam hebben een online zelfhulpbehandeling ontwikkeld voor vrouwen met slaapproblemen na de behandeling van mammacarcinoom.
De wetenschappers onderzoeken momenteel of de cursus voldoende aansluit bij de behoeften van deze vrouwen en of de cursus hen voldoende helpt. Tijdens de onderzoeksperiode is deelname gratis.
Slaapproblematiek komt veel voor in de algemene bevolking, maar nog meer onder vrouwen die zijn behandeld voor mammacarcinoom. Ongeveer 60 procent van hen heeft slaapproblemen en 30 procent voldoet aan de criteria voor een slaapstoornis. De behandeling Overwin uw slaapproblemen na borstkanker is gebaseerd op zelfhulptherapie met bewezen effectiviteit. Deelnemers leren in een aantal lessen hun slaappatroon te herstellen en leefpatroon aan te passen. Tijdens de cursus ontvangt elke deelnemer ondersteuning van een coach. De zelfhulpcursus bestaat uit informatie en (huiswerk)opdrachten. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website www.slaapproblemen-na-borstkanker.nl.


Prof. dr. Ton Schumacher ontvangt KWO-onderzoeksprijs
2 miljoen euro voor immuuntherapie

Medisch bioloog prof. dr. Ton Schumacher van het Antoni van Leeuwenhoek, hoogleraar Immuuntechnologie aan de Universiteit Leiden, ontvangt dit jaar de Koningin Wilhelmina Onderzoeksprijs voor zijn vooraanstaande onderzoek naar immuuntherapie bij kanker. Aan de prijs, ingesteld door KWF Kankerbestrijding, is een bedrag van 2 miljoen euro verbonden.

Science riep immuuntherapie afgelopen december uit tot grootste wetenschappelijke doorbraak van 2013. In de praktijk is momenteel alleen een vorm van immuuntherapie beschikbaar voor de behandeling van gemetastaseerd melanoom.
Immuuntherapie zal waarschijnlijk in de komende jaren ook beschikbaar komen voor de behandeling van longcarcinoom en niercelcarcinoom. ‘Wat zorgt ervoor dat het lichaam het verschil “ziet” tussen gezonde cellen en tumorcellen? Welke eigenschappen van een cel maken dat het immuunsysteem dit onderscheid kan maken? Dat is wat wij gaan onderzoeken’, aldus Schumacher.


Afscheidssymposium op 30 april 2014
Prof. dr. Epie Boven neemt afscheid

Prof. dr. Epie Boven, hoogleraar Medische oncologie, in het bijzonder de experimentele therapie, zal op 30 april 2014 afscheid gaan nemen.
De internist-oncoloog van het VUmc in Amsterdam heeft zich meer dan 30 jaar ingezet voor de zorg van kankerpatiënten en het onderzoek naar de verbetering van de behandeling. Ter gelegenheid van haar afscheid wordt het symposium Breast cancer: opportunities and challenges georganiseerd. Direct na het symposium houdt zij haar afscheidsrede Leven voor de patiënt.


Concept NHG-standpunt
Oncologische zorg in de huisartsenpraktijk

Een werkgroep van het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) onder leiding van hoogleraar Huisartsgeneeskunde prof. dr. Henk van Weert heeft afgelopen januari een conceptstandpunt gepubliceerd over de oncologische zorg in de huisartsenpraktijk.
Na de commentaarronde zal het standpunt op 6 juni 2014 ter bekrachtiging in de algemene ledenvergadering van het NHG worden voorgelegd.
Het standpunt beschrijft de rol van de huisarts in de verschillende fasen van de oncologische zorg. Voor een deel gaat het om zorg die reeds dagelijks in de praktijk wordt uitgevoerd. 
Daarnaast worden ambities beschreven om de oncologische zorg binnen de huisartsenpraktijk verder te ontwikkelen in afstemming met medisch specialisten en andere betrokken zorgverleners. Zo wordt de rol van de huisarts in de oncologische nazorg verder uitgewerkt. Het conceptstandpunt is te raadplegen op www.nhg.org.


Gezondheidsraad: voordelen wegen op tegen nadelen
Effectiviteit borstkankerscreening onderzocht

Mede dankzij de organisatie van het bevolkingsonderzoek in Nederland zijn de voordelen van borstkankerscreening groter dan de nadelen. Op dit moment ziet de Gezondheidsraad geen aanleiding voor aanpassing van de leeftijdsgrens van de doelgroep (50-75 jaar).
Dit schrijft de Gezondheidsraad in het eind januari aan de minister van VWS uitgebrachte advies Bevolkingsonderzoek naar borstkanker: verwachtingen en ontwikkelingen. Wel beveelt de raad aan te onderzoeken op welke manier vrouwen die een onterecht positieve uitslag krijgen, beter kunnen worden begeleid. Zij blijken namelijk daarna nog vaak extra controles te ondergaan. Ook kan het screeningsprogramma worden verbeterd door een apart vervolgtraject te ontwikkelen voor vrouwen bij wie de uitslag wijst op een klein risico op de ziekte. Bij hen volstaat doorgaans een nieuw mammogram of nieuwe echo en is geen biopsie nodig. Een pdf-bestand van het advies is te downloaden op de website van de Gezondheidsraad (www.gr.nl).


App attendeert op inname anti-emeticum
Nausea Care App

Medewerkers van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam hebben een app bedacht die patiënten erop attendeert om anti-emeticum in te nemen ter voorkoming van misselijkheid en braken bij chemotherapie. Patiënten van het OLVG gaan deze zogeheten Nausea Care App testen op gebruiksvriendelijkheid. Naar verwachting komt de app vanaf 2015 beschikbaar.
De Nausea Care App geeft een signaal op het moment dat de patiënt het anti-emeticum moet of mag gebruiken. Ook geeft de app de dosis aan. Via de app kan de patiënt rapporteren wanneer hij misselijk was en hoe ernstig hij dat heeft ervaren. De app verstuurt deze rapportage naar het ziekenhuis. Die informatie gebruikt de arts of verpleegkundig specialist om het medicatiebeleid zo nodig aan te passen. De Nausea Care App is voorzien van een CE-certificering, die sinds 1 januari 2014 voor alle medische apps verplicht is gesteld.


Nieuwe techniek spoort kleine metastasen op
Nano-MRI bij prostaatcarcinoom

Het Radboudumc Prostaat MR Referentie Centrum heeft onlangs de eerste prostaatcarcinoompatiënt onderzocht met een speciale nanovloeistof die zeer kleine metastasen (vanaf 2 millimeter) in lymfeklieren zichtbaar maakt. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in de behandeling van de ziekte.
Het Radboudumc zal dit onderzoek de komende periode aan 4 patiënten per week aanbieden. Radioloog prof. dr. Jelle Barentsz: ‘In eerste instantie richten we ons op patiënten met gerecidiveerd prostaatcarcinoom of een verhoogd risico op lymfekliermetastasen. We willen onze capaciteit snel uitbreiden omdat de nanovloeistof ook werkt bij andere tumorsoorten, zoals mammacarcinoom.’
Het Radboudumc Prostaat MR Referentie Centrum gaat een opleidingsprogramma voor andere ziekenhuizen ontwikkelen, zodat het middel voor meer patiënten beschikbaar komt. Ook wordt wetenschappelijk onderzoek gestart met nano-MRI bij onder meer prostaatcarcinoom en mammacarcinoom.