Tegengestelde berichten over capaciteitsplanning

  • 2 min.
  • Redactioneel

Het is een interessante tegenstelling die wij tegenkomen in dit nummer van Medische Oncologie. Enerzijds stelt Epie Boven in een interview dat de instroom van internist-oncologen de komende jaren beperkt kan blijven tot 37 collega’s omdat binnen de medische oncologie steeds meer invulling wordt gegeven aan taakdifferentiatie. Anderzijds becijfert Nienke Bernards in haar ingezonden artikel waarom tussen nu en 2020 een toename van het aantal internist-oncologen met 70 FTE noodzakelijk is. 

De vraag wie van de twee het bij het rechte eind heeft, kunnen wij niet beantwoorden. Wel constateren wij dat het rekenwerk van Bernards logisch overkomt. Aan de andere kant is het terecht dat Boven de discussie over de capaciteitsplan

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?