Pleidooi voor ontwikkeling toekomstgericht scenario capaciteitsvraagstuk

De medische oncologie in Nederland: een ‘groeiend’ probleem

  • 4 min.
  • Beroepsuitoefening

De groei in medisch-oncologische zorg resulteert in een toegenomen werkdruk voor internist-oncologen. Om ook in de toekomst goede oncologische zorg te kunnen blijven leveren, pleiten de auteurs in dit artikel voor de ontwikkeling van een toekomstgericht scenario voor het capaciteitsvraagstuk in de medische oncologie.

In Nederland neemt door de naoorlogse geboortegolf het aandeel ouderen de laatste jaren sterk toe. Welvaart heeft ervoor gezorgd dat de levensverwachting van deze ouderen stijgt. Hierdoor is er sprake van een zogeheten ‘dubbele vergrijzing’. Als gevolg van de aanhoudende dubbele vergrijzing zal het aantal nieuwe kankerdiagnoses (incidentie) tot 2020 naar verwachting met 40 procent stijgen. Naast een toename in incidentie zal, mede als gevolg van verbeterde diagnostiek en behandeling, ook de 5-jaarsoverleving verder toenemen. Deze ontwikkelingen tezamen leiden tot een

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?