A pharmacological approach to personalize the use of anti-cancer drugs

  • 2 min.
  • Promotie

De juiste dosering van antikankermiddelen is van het grootste belang, gezien het doorgaans smalle therapeutische venster. Farmacokinetiek en farmacodynamiek kunnen van patiënt tot patiënt verschillen. Anne-Joy de Graan onderzocht een aantal genetische factoren en milieufactoren die verschillen tussen patiënten kunnen veroorzaken.
In haar eerste (retrospectieve) studie keek zij naar het effect van roken op farmacokinetiek en hematologische toxiciteit van paclitaxel en docetaxel bij 566 kankerpatiënten (137 rokers). De farmacokinetiek veranderde niet significant door roken. Wel hadden rokers minder neutropenie en leucopenie, mogelijk vanwege activering van het beenmerg door het roken.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?