Chemotherapie toepassen bij tumoren groter dan 2 cm

Herziening richtlijn Anuscarcinoom

  • 4 min.
  • Richtlijn

Eind vorig jaar verscheen de geactualiseerde landelijke consensus-based richtlijn Anuscarcinoom. De belangrijkste veranderingen hierin zijn het frequenter gebruik van de combinatie van radiotherapie en chemotherapie bij beperkte stadia en het advies de treatment gap tijdens de radiotherapie zo beperkt mogelijk te houden.

Ook binnen de oncologie wordt op de kleintjes gelet. Dat bewoog de Landelijke Werkgroep Gastro-Intestinale Tumoren (LWGIT) enkele jaren geleden om het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) opdracht te geven de uit 2003 stammende richtlijn Anuscarcinoom aan een revisie te onderwerpen. Een werkgroep onder voorzitterschap van radiotherapeut dr. L.G.H. Dewit van het Antoni van Leeuwenhoek presenteerde afgelopen zomer de richtlijn Anuscarcinoom 2.0. In november volgde de goedkeuring door alle betrokken medisch-wetenschappelijke

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?