Voor een helder zicht op de beoordeling van nieuwe geneesmiddelen in de oncologie

De commissie BOM onder de loep

  • 3 min.
  • Vereniging

Recentelijk hield prof. dr. C.J.A. Punt zijn oratie ter gelegenheid van zijn benoeming tot hoogleraar Medische oncologie aan het AMC. Hierin hield hij een pleidooi om de NVMO-commissie ter Beoordeling van Oncologische Middelen (BOM) te adviseren om in de toekomst per beoordeling die zij afgeeft advies te vragen aan collega’s die op het betreffende deel van de oncologie zijn gespecialiseerd. Hierbij valt dan te denken aan tumorspecifieke studiegroepen zoals DCCG en BOOG. Hij acht dit aangewezen omdat enerzijds ‘alleen grondige kennis van de vakliteratuur en een zorgvuldig gewogen oordeel op grond van alle beschikbare gegevens – waaronder ook de kwaliteit van de studies en de karakteristieken van de patiëntenpopulaties – de beste garantie biedt dat de optimale behandeling voor de patiënt beschikbaar komt’ en anderzijds om op deze wijze ‘een beter draagvlak te verkrijgen’.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?