‘We hebben al aangetoond dat het verhogen van de dosis bij slechte en intermediaire metaboliseerders in ieder geval op korte termijn veilig is’

Serumconcentratie endoxifen mogelijk voorspellend voor effect tamoxifen

  • 4 min.
  • Promotie

Tamoxifen is niet bij alle patiënten effectief. Internist-oncoloog V.O. Dezentjé ging in zijn promotieonderzoek na in hoeverre de omzetting naar het actieve endoxifen door het enzym CYP2D6 een rol hierbij speelt.
Bij de behandeling van vrouwen met hormoongevoelig mammacarcinoom is tamoxifen al decennialang één van de belangrijkste werkpaarden. In de praktijk profiteert echter niet iedere patiënt van een behandeling met tamoxifen. Ongeveer de helft van de vrouwen reageert niet op het middel en een derde ontwikkelt ondanks 5 jaar adjuvante behandeling opnieuw een tumor. Deze patiënten ervaren wel de bijwerkingen, maar hebben niet de voordelen van het middel. ‘De behandeling van mammacarcinoom zou veel beter worden als we vooraf kunnen voorspellen welke patiënt wel en welke niet zal reageren op tamoxifen’, stelt Vincent Dezentjé. De internist-oncoloog, werkzaam bij de

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?