CROSS-studie goed voorbeeld van succesvolle multidisciplinaire samenwerking in Nederland

Einde aan onzekerheid over preoperatieve chemoradiotherapie bij oesofaguscarcinoom

  • 5 min.
  • Wetenschap

Over de waarde van neo-adjuvante chemoradiotherapie bij het oesofagus- en junctiecarcinoom bestonden jarenlang twijfels. Met het verschijnen van de resultaten van de CROSS-studie in The New England Journal of Medicine is aan deze onzekerheid een einde gekomen. Bij patiënten die in aanmerking komen voor een curatieve operatie verbetert neo-adjuvante chemoradiotherapie de overleving. De studie is opnieuw een voorbeeld van een succesvol multidisciplinair samenwerkingsverband binnen de Nederlandse oncologie.

‘Eerder waren er al aanwijzingen dat preoperatieve chemoradiotherapie voordelen biedt voor patiënten met een potentieel curabel oesofaguscarcinoom. Twee studies waarin neo-adjuvante chemoradiotherapie was onderzocht leverden eerder eveneens positieve resultaten op, maar de methodologische kwaliteit van deze studies liet te wensen over. In andere studies leek er ook een v

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?