‘Het is cruciaal dat men bij publicaties over combinatietherapieën exact aangeeft in welke volgorde en met welk interval middelen zijn toegediend’

Dubbelpromotie: therapie op maat met PET-scan bij longtumoren én rol sunitinib bij niercelcarcinoom

  • 4 min.
  • Promotie

Afgelopen juli verdedigde A.A.M. van der Veldt voor twee verschillende commissies twee verschillende promotieonderzoeken: één naar de rol van de angiogeneseremmer sunitinib bij de behandeling van vergevorderd niercelcarcinoom en één naar het gebruik van positronemissietomografie (PET) om in patiënten de radioactief gelabelde tracer van het antikankermiddel docetaxel – [11C]docetaxel – te volgen. In haar tweede proefschrift beschrijft de internist in opleiding onder meer hoe bevacizumab de opname van daarna toegediend [11C]docetaxel in longtumoren vermindert.

Na afronding van de studie geneeskunde in 2006 startte zij op de afdeling Medische Oncologie van het VUmc bij internist-oncoloog prof. dr. E. Boven een promotieonderzoek naar de receptortyrosinekinaseremmer sunitinib in het kader van een compassionate use programme bij niercelcarcinoom. Astrid van der Veldt: ‘Op dat moment wa

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?