Diagnosis and treatment of melanoma patients with lymph node metastases

  • 2 min.
  • Promotie

Esther Bastiaannet onderzocht de mogelijkheden om met FDG-PET te komen tot een betere stadiëring en diagnose bij melanoompatiënten. Aan de hand van de statussen van 257 melanoompatiënten onderzocht zij de sensitiviteit en specificiteit van FDG-PET en de gevolgen voor het beleid. In 37 procent van de gevallen veranderde het beleid naar aanleiding van de scan. Ook werden via de scan nieuwe (pre)maligne klinisch relevante tumoren gevonden.
Bij 38 melanoompatiënten met palpabele lymfekliermetastasen is de standard uptake value (SUV; een maat voor de opname van FDG door de tumor) van FDG-PET gemeten en gerelateerd aan de overleving. Er was een verschil in ziektevrije overleving van patiënten met een lage of hoge SUV. Wanneer dit resultaat in een prospectieve studie wordt bevestigd, zou adjuvante behandeling in deze groep kunnen wo

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?