Surgery for colorectal cancer: improving staging by the sentinel lymph node procedure

  • 2 min.
  • Promotie

Chirurg Edwin van der Zaag onderzocht de diagnostische en prognostische waarde van de schildwachtklierprocedure (SWK-procedure) bij oncologische colorectale chirurgie. Op basis van literatuuronderzoek concludeert de promovendus dat de SWK-procedure bij alle patiënten met colorectale carcinomen een lage sensitiviteit heeft van 70 procent. Bij patiënten in een vroeg stadium heeft de SWK-procedure echter een grotere nauwkeurigheid en zorgt deze voor een verbeterde stadiëring.
Op basis van een vergelijkend onderzoek bracht hij het verschil in de diagnostische waarde van de SWK (met immunohistochemische kleuring) in kaart tussen patiënten met een colon- of rectumcarcinoom. De SWK-procedure kan bij coloncarcinoompatiënten de lymfeklierstatus nauwkeurig voorspellen. Bij rectumcarcinoompatiënten na pre-operatieve radiotherapie is dez

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?