Spotlight op coloncarcinoom: screening in de startblokken

  • 2 min.
  • Voorwoord

Dit jaar zullen de beslissende stappen worden gezet die de introductie van het landelijke screeningsprogramma op coloncarcinoom mogelijk gaan maken. Het is goed te realiseren dat hieraan een voorbereidingstraject van ruim 10 jaar is voorafgegaan.

In dit themanummer vanĀ Medische OncologieĀ over 'coloncarcinoom' licht MDL-arts Ernst Kuipers de stand van zaken toe. De Rotterdamse hoogleraar Klinische gastro-enterologie, tevens voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Maag-Darm-Leverartsen, legt daarin uit welke voorbereidingen zijn getroffen en hoe men tracht door onderzoek de haalbaarheid en kwaliteit van een dergelijk programma al voor aanvang zoveel mogelijk te optimaliseren. Natuurlijk zal naast kwaliteit het aspect van de kosten en baten ook continu worden gemonitord.

&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?