Opportunities and pitfalls in colorectal cancer screening

  • 2 min.
  • Promotie

De minister van VWS heeft besloten om per september 2013 te starten met screening op colorectaalcarcinoom middels een tweejaarlijkse fecal immunochemical test (FIT). In zijn proefschrift evalueert MDL-arts in opleiding Jochim Terhaar sive Droste twee ontlastingstests. Ook gaat hij in op de coloscopie als ‘gouden standaard’ voor de diagnose van colorectaalcarcinoom en als mogelijke bottleneck bij grootschalige screening.
Omdat een ontlastingstest zal leiden tot meer vervolgonderzoek via coloscopieën, brengt Terhaar sive Droste de capaciteit en praktijk van coloscopieën in 2004 in kaart. Invoering van een fecaaloccultbloedtest (G-FOBT) zou hebben geleid tot een extra toename van 22 procent in het aantal coloscopieën, wat neerkomt op 5 extra onderzoeken per kliniek per week.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?