‘Gedurende de studieperiode was een verbeterende trend zichtbaar’

Grote variatie in diagnostiek en behandeling colorectaalcarcinoom

  • 4 min.
  • Promotie

Niet alle Nederlandse ziekenhuizen volgen op adequate wijze de richtlijn voor colorectaalcarcinoom. Dit constateert M.A.G. Elferink op basis van haar promotieonderzoek. Onder meer de nauwkeurigheid van de lymfeklierevaluatie en de toepassing van behandelstrategieën laten grote variatie tussen ziekenhuizen zien.

Sinds haar studie gezondheidswetenschappen (1999-2004) aan de Universiteit Maastricht is Marloes Elferink onderzoeker aan het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), met als aandachtsgebied colorectaalcarcinoom. Haar promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden was erop gericht om aan de hand van gegevens uit de Nederlandse Kankerregistratie factoren te identificeren die van invloed zijn op de kwaliteit van zorg en overleving van patiënten met colorectaalcarcinoom. Een deel van haar onderzoek wordt ook beschreven in het rapport Kwaliteit van kankerzorg in Neder

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?