Peritoneal carcinomatosis from colorectal cancer

  • 2 min.
  • Promotie

Peritoneaalmetastasen bij colorectaalcarcinoom zijn lang beschouwd als een ongeneeslijk stadium van de ziekte met een zeer slechte prognose. Nieuwe behandelwijzen lijken echter een betere prognose te beloven. Yvonne Klaver beschrijft in haar proefschrift de effectiviteit van nieuwe behandelwijzen bij proefdiermodellen en patiënten.
Uit gegevens van het Integraal Kankercentrum Zuid (IKZ) over 904 patiënten met primair colorectaalcarcinoom blijkt de mediane overleving van patiënten met peritoneaalmetastasen 8 maanden te zijn. Bij evaluatie van de palliatieve chemotherapie bij peritoneaalmetastasen bleek dat de toevoeging van monoklonale antilichamen aan de standaard voor de palliatieve behandeling sinds 2005 de overleving bij een selectie van patiënten mogelijk verbetert. Deze bevinding dient nader te worden uitgezocht.&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?