Centralisatie biedt de mogelijkheid om centrale database aan te leggen

Herziening richtlijn Melanoom

  • 5 min.
  • Richtlijn

Afgelopen zomer stemden alle betrokken medisch-wetenschappelijke verenigingen en organisaties in met de herziene richtlijn evidence-based Melanoom. Voor de internist-oncoloog zijn in de dagelijkse praktijk hierin vooral de aanbevelingen ten aanzien van de medicamenteuze therapie bij gemetastaseerd melanoom van belang. De NVMO stelde – eveneens afgelopen zomer – een lijst op met Nederlandse centra die deze behandeling in de toekomst zullen gaan uitvoeren.

De incidentie van melanoom in Nederland is ruim 4.500 (iets meer vrouwen dan mannen) en stijgt al sinds de jaren ’90 van de vorige eeuw met ongeveer 4 procent per jaar. Ook de sterfte als gevolg van melanoom stijgt; zij het minder sterk dan de incidentie. In 2010 overleden ongeveer 800 mensen in Nederland aan melanoom – méér mannen dan vrouwen overigens. Deze cijfers geven aan dat behandeling van melanoompatiënten voor d

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?