Personalized irinotecan treatment: the patient matters

  • 2 min.
  • Promotie

De bijwerkingen van irinotecan bij de behandeling van gemetastaseerd colorectaalcarcinoom kunnen zeer ernstig zijn. Internist in opleiding Jessica van der Bol onderzocht patiëntkarakteristieken die de farmacokinetiek en bijwerkingen kunnen beïnvloeden en daarmee tot een betere individuele dosering kunnen leiden.
Bij 190 patiënten die werden behandeld met irinotecan vergeleek Van der Bol de uitkomst tussen rokers en niet-rokers. De blootstelling aan SN-38, de werkzame metaboliet van irinotecan, was bij rokers 40 procent lager. Ook hadden zij minder bijwerkingen. Dit suggereert dat patiënten die roken een verhoogd risico hebben op onderbehandeling bij standaard gedoseerde irinotecan.
Van der Bol onderzocht ook de invloed van polymorfismen in het MBL2-gen, dat codeert voor het eiwit mannosebindend lectine (een onderdeel van het

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?