Cutaneous melanoma: predictors of patient survival and the potential of priming of the sentinel lymph node

  • 2 min.
  • Promotie

Er is geen beschikbare adjuvante behandeloptie voor melanoom. Wel is dit tumortype zeer immunogeen. Echter: omdat de tumor de lokale immuunrespons (onder meer in de schildwachtlymfeklier; SLN) blokkeert, zijn resultaten van immunotherapie nog teleurstellend. Berbel Sluijter onderzocht de voorspellende waarde van tumorbiopten en SLN, en deed onderzoek naar lokale immuunpotentiatie.
Allereerst keek Sluijter naar het effect op overleving van het type diagnostische biopsie en van de aanwezigheid van residuale tumorcellen in het re-excisiepreparaat. Noch het diagnostische biopsietype (wijd, krap, met positieve marges of incisiebiopsie), noch aanwezigheid van tumorcellen in het re-excisiepreparaat hadden invloed op de totale overleving of ziektevrije overleving.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?