Chemotherapy-related cardiovascular morbidity in testicular cancer patients: markers and mechanisms

  • 2 min.
  • Promotie

De linkerventrikelejectiefractie wordt gebruikt als maat voor hartschade veroorzaakt door chemotherapie bij overlevers van testiscarcinoom. Subklinische hartschade hoeft echter niet direct tot verminderde pompfunctie te leiden bij deze veelal jonge mannen. In principe hebben zij een normale levensverwachting, waardoor nadelige gevolgen van de behandeling op lange termijn van belang zijn. Renske Altena onderzocht biomarkers om subklinische cardiovasculaire schade op te sporen. Deze biomarkers kunnen worden gebruikt om patiënten te identificeren met een verhoogd risico op chemotherapiegerelateerde langetermijncomplicaties. Altena keek naar een panel van biomarkers: circulerende endotheelcellen (CEC’s), plasmabiomarkers voor endotheel- activering, inflammatie en verhoogde stollingsneiging en de vaatstructuur (intima-mediadikte van de arteria carotis; IMT). Zij vond dat patiënten met grote toenames in CEC’s

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?