Patient-reported outcomes in daily clinical oncological practice

  • 2 min.
  • Promotie

Het gebruik van informatie over de kwaliteit van leven in de dagelijkse praktijk – zogeheten patient reported outcomes (PRO’s) – kan er voor afzonderlijke kankerpatiënten voor zorgen dat fysieke of psychische problemen beter worden onderkend. Verder kunnen ze de communicatie tussen patiënt en zorgverlener vergemakkelijken en als basis dienen om de kwaliteit van zorg te meten. Doranne Hilarius onderzocht het meten en toepassen van PRO’s.
In haar proefschrift beschrijft zij resultaten van een prospectief cohortonderzoek waaraan 219 patiënten (die in dagbehandeling chemotherapie kregen) en 10 verpleegkundigen meededen. Verschillende aspecten van de zorg zijn gemeten in een interventiegroep die vooraf een vragenlijst over de kwaliteit van leven (de EORTC QLQ-C30) invulde en een controlegroep die de lijst niet kreeg. Voor aanvang van de behandeling werd met de interventieg

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?