Improving the quality and cost-effectiveness of breast cancer follow-up

  • 2 min.
  • Promotie

Er bestaat twijfel of het frequent en regelmatig controleren van patiënten na de behandeling van mammacarcinoom efficiënt is. Merel Kimman beschrijft in haar proefschrift verschillende studies naar de followup van mammacarcinoom, met de focus op het eerste jaar na de behandeling.
Zij begint met een literatuuroverzicht, waarin zij laat zien dat er geen consensus is over de optimale follow-up. Zij merkt op dat het bieden van psychosociale ondersteuning nog onvoldoende is in de huidige follow-up. Daarnaast hebben patiënten de – niet-reële – verwachting dat een intensievere follow-up beter is.
Kimman onderzocht de effectiviteit en kosteneffectiviteit van verschillende vormen van follow-up in een gerandomiseerde studie met de volgende vier armen (n = 320).

    &ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?