Wereldwijde primeur: richtlijnen herstel na kanker en oncologische revalidatie

Langdurige klachten voor het eerst vastgelegd in richtlijn

  • 6 min.
  • Richtlijn

Door een transitie van palliatie naar curatie en revalidatie is in de afgelopen decennia een hiaat ontstaan tussen enerzijds de hoge prevalentie van chronische klachten bij kankerpatiënten en anderzijds het gebrek aan aandacht daarvoor onder behandelaars en in de richtlijnen. Een wereldwijde primeur vormen de onlangs samengestelde IKNL-richtlijnen Herstel na kanker en Oncologische revalidatie, waarin deze aspecten voor het eerst zijn geïmplementeerd. Em. prof. dr. H.F.P. Hillen (voorzitter werkgroep richtlijn Oncologische revalidatie) en IKNL-programmaleider B.C.M. Gijsen (voorzitter werkgroep richtlijn Herstel na kanker) geven hun visie.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?