Synchronous colorectal liver metastases

  • 2 min.
  • Promotie

Ongeveer 20 procent van de patiënten met een colon- of rectumcarcinoom presenteert zich met synchrone colorectale metastasen (SCLM), wat een slechte prognose met zich meebrengt. Anne van der Pool onderzochte therapeutische opties voor deze groep patiënten.
In een analyse van trends in incidentie, behandeling en uitkomst van SCLM-patiënten in zuidwest Nederland gedurende de periode 1995-2007 laat Van der Pool zien dat het aantal SCLM-patiënten toenam, vermoedelijk door verbeterde diagnostische beeldvorming. De mediane overleving steeg van 7 naar 12 maanden, onder meer door een toename in het gebruik van chemotherapie in de palliatieve en neo-adjuvante setting. SCLM-patiënten die na 2000 een curatieve resectie ondergingen hadden een betere 5-jaarsoverleving dan de patiënten die voor 2000 werden behandeld (44 versus 26 procent). Dit kan worden toegeschreven aan een agres

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?