Surgical implications of novel PET technologies in breast cancer, lung cancer and melanoma

  • 2 min.
  • Promotie

In zijn proefschrift beschrijft arts Tjeerd Aukema de resultaten van zijn onderzoek naar de rol van FDG-PET/CT bij het stadiëren van patiënten en het bepalen van de respons op therapie bij longcarcinoom, mammacarcinoom en melanoom. Allereerst laat hij zien dat met FDG-PET/CT bij 17 van de 60 onderzochte patiënten met mammacarcinoom stadium II of III extra-axillaire lymfekliermetastasen werden gevonden, waar dit met echoscopie slechts bij 7 patiënten het geval was.
Voorafgaand aan neo-adjuvante chemotherapie zijn de sensitiviteit en specificiteit van FDG-PET/CT voor het visualiseren van lymfekliermetastasen respectievelijk 97 en 100 procent. Dit suggereert de mogelijkheid om met deze methode de therapierespons te volgen. Via FDG-PET/CT kan het gehele lichaam in beeld worden gebracht, terwijl dit bij conventionele beeldvorming me

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?