‘Dit is nog maar het begin van wat een continu proces moet zijn’

Kwaliteitsverschillen in de oncologische zorg verklaren

  • 6 min.
  • Kwaliteit

Er bestaan onverklaarde kwaliteitsverschillen in de oncologische zorg tussen het ene ziekenhuis en het andere en de ene medisch specialist en de andere. Die moeten eruit, en daaraan wordt ook hard gewerkt. ‘Het moet duidelijk zijn dat de zorg die de patiënt krijgt goed is en waarom die zorg goed is’, stelt internistoncoloog A. van Bochove, terugkijkend op 5 jaar NPK en vooruitblikkend naar wat nu moet gebeuren.

De bij aanvang vastgestelde taken van het Nationaal Programma Kankerbestrijding (NPK) zijn afgerond. De lustrumconferentie die eind vorig jaar werd gehouden markeerde dit punt. En volgens Aart van Bochove, voorzitter van de NPK-werkgroep Bevorderen Kwaliteit en Toegankelijkheid van de Kankerzorg en één van de mensen achter het KWF-rapport Kwaliteit van kankerzorg in Nederland, kan met tevredenheid worden teruggekeken op wat in de afgelopen 5 jaar is bereikt. ‘De stakeholde

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?