Gastric cancer: patient and treatment characteristics in relation to outcome

  • 2 min.
  • Promotie

In haar proefschrift behandelt internist-oncoloog Ester Siemerink drie aspecten in relatie tot overleving bij maagcarcinoom: patiëntenkarakteristieken, verschillen in ziekenhuisvariabelen en chemotherapeutische opties voor palliatieve behandeling.
Na een literatuuroverzicht bespreekt Siemerink data van alle tien Nederlands families met erfelijk diffuus maagcarcinoom (HDGC) ten gevolgen van de CDH1-mutatie. Zij vond variabele penetrantie tussen en binnen families, wat belangrijk is bij de counseling voor profylactische maagresecties. De meeste mutatiedragers ondergaan een profylactische maagresectie. Aangezien dit de sterfte aan maagcarcinoom doet afnemen, stijgt waarschijnlijk de incidentie van het geassocieerde lobulair mammacarcinoom. Siemerink stelt daarom voor met vrouwelijke dragers ook profylactische mastectomie te bespreken.
&ellipsis;

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?