Gerichte therapie vraagt om geavanceerde tumor-monitoring

  • 3 min.
  • Vereniging

Wijlen prof. dr. P.H.M. de Mulder droeg mens en wetenschap een warm hart toe. De firma Pfizer houdt zijn naam in ere met een stimuleringsprijs om jonge onderzoekers in staat te stellen ‘buitenlandervaring’ op te doen. Tijdens de Oncologiedagen voor Nederland en Vlaanderen 2010overhandigde prof. dr. J. Verweij, die dit jaar samen met prof. dr. C.J.A. Punt en prof. dr. E.G.E. de Vries de jury vormde, een cheque van 6.000 euro aan aios interne geneeskunde I.M.E. Desar voor haar onderzoek naar monitoring van targeted therapy.

‘Ik ben extra vereerd met deze prijs omdat Pieter de Mulder één van de personen was die mij inspireerde te kiezen voor de medische oncologie. Bij hem sprak ik ooit de ambitie uit om in zíjn centrum en op zíjn gebied onderzoek te willen gaan doen’, aldus Ingrid Desar, werkzaam bij het Radboud Universitair Centrum voor Oncologie (RUCO) in Nijmegen. Haar onderzoekt

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?