Bevacizumab in combinatie met taxanen bij de behandeling van het gemetastaseerd mammacarcinoom

  • 1 min.
  • BOM

In de afgelopen maanden is internationaal discussie ontstaan over de toegevoegde waarde van bevacizumab aan taxanen bij de eerstelijnsbehandeling van vrouwen met een gemetastaseerd mammacarcinoom. Centraal in deze discussie staat het ontbreken van de toename van overlevingswinst door toepassing van deze combinatie.
In de E2100-studie [1], waarbij bevacizumab werd gecombineerd met wekelijks paclitaxel, werd een toename gevonden van de progressievrije overleving van bijna 6 maanden. Dit vertaalde zich niet in een toename van de totale overleving.
In een tweede studie (AVADO) [2] werd bevacizumab gecombineerd met driewekelijkse toediening van docetaxel.
Hierbij werd een veel beperkter winst in progressievrije overleving gevonden (1 tot 2 maanden; afhankelijk van de gebruikte dosering bevacizumab), eveneens zonder toename van de totale overleving. Er is veel discussie ontstaan over de bevindingen van de E2100-studie, waarbij onder meer aandacht wordt gegeven aan het uitzonderlijk grote verschil tussen toename in progressievrije overleving en totale overleving [3, 4].
Inmiddels heeft de Amerikaanse FDA besloten om de registratie van bevacizumab bij vrouwen met gemetastaseerd mammacarcinoom te schrappen [5]. Overigens wordt hiertegen door producent Genentech bezwaar aangetekend.
De Europese registratie-autoriteit EMA heeft ‘bevacizumab met docetaxel bij vrouwen met gemetastaseerd mammacarcinoom’ niet voor registratie goedgekeurd. De registratie van de combinatie bevacizumab met paclitaxel is onveranderd voortgezet.
Omdat er dus geen registratie is voor bevacizumab met docetaxel bij het gemetastaseerde mammacarcinoom, heeft de commissie BOM besloten de AVADO-studieresultaten niet te beoordelen. Op dit moment zijn er geen nieuwe of gereviseerde data van de E2100-studie, zodat de commissie haar eerder uitgebrachte oordeel over deze studie op dit moment niet herziet. Bij patiënten met een HER2-negatief gemetasteerd mammacarcinoom blijft er dus een plaats voor de combinatie van bevacizumab en paclitaxel (zie eerdere beoordeling commissie BOM op www.nvmo.org).