Nieuws en mededelingen van de NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

SONCOS streeft naar multidisciplinaire audits voor vier grootste tumorsoorten
SONCOS streeft ernaar om in 2011 multidisciplinaire audits te ontwikkelen voor de vier in frequentie belangrijkste tumorsoorten: colorectaalcarcinoom, mammacarcinoom, longcarcinoom en prostaatcarcinoom. Dit conform de systematiek van de Dutch Surgical Colorectal Audit. Deze multidisciplinaire audits komen in de plaats van de indicatoren zoals die tot op heden door externe partijen werden ontwikkeld en uitgevraagd.
Daar waar nodig zal SONCOS in contact treden met andere specialismen en nagaan of er aansluiting kan worden gevonden bij de bestaande initiatieven. SONCOS zal zijn uiterste best doen om een goede balans te vinden tussen kwaliteit van de registraties en de registratielast. Een brief hierover, die onlangs is verstuurd naar de leden van de NVCO, NVMO en NVRO, staat

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?