Wettelijke barrière voor gezamenlijke nascholing oncologen en verpleegkundigen

  • 2 min.
  • Opleiding

Internist-oncologen zouden graag in bepaalde gevallen samen met oncologieverpleegkundigen nascholing volgen, zeker in het licht van wetenschappelijk onderzoek, de roep om verdere intensivering van multidisciplinair samenwerken en de versteviging van de ketenzorg in de oncologie. In de praktijk steekt de wet daar echter nog een stokje voor.

In de oncologische beroepsgroep is er enige verwarring over de mogelijkheden van door de farmaceutische industrie gesponsorde scholingsbijeenkomsten voor zowel internistoncologen als oncologieverpleegkundigen. Mr. M. van Blokland, senior beleidsmedewerker juridische zaken bij Nefarma, geeft desgevraagd uitleg. ‘De Geneesmiddelenwet bepaalt dat het verlenen van gastvrijheid een vorm van reclame is en alleen aan beroepsbeoefenaren mag worden verleend. De wet bepaalt ook wie deze beroepsbeoefenaren zijn. Naast artsen zijn dat ook bepaalde categori

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?