Treatment advances in locally advanced and metastatic nonsmall cell lung cancer

  • 2 min.
  • Promotie

Voor niet-kleincellig longcarcinoom (NSCLC) stadium IIIA en IIIB is concomitant chemoradiotherapie de beste behandeling. Vanwege de comorbiditeit en contra-indicaties voor cisplatine is die therapie bij ongeveer een derde van de patiënten niet mogelijk; sequentieel chemoradiotherapie is dan een goed alternatief. Veerle Surmont onderzocht een inductieschema met carboplatine en gemcitabine bij 41 patiënten. Zij constateerde dat de respons iets lager is dan bij inductieschema’s met cisplatine, maar dat de bijwerkingen milder zijn, zodat dit schema een goed alternatief is voor cisplatinebevattende chemotherapie.
Een fase-I-studie bij inoperabel NSCLC stadium III toont aan dat cisplatine en pemetrexed kan worden gecombineerd met thoracale radiotherapie. Voor het eerst worden de acute én late toxiciteit van deze combinatie beschreven. De behandeling wordt goed verdragen, al

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?