Endocrine resistance in breast cancer

  • 2 min.
  • Promotie

Zo’n 30 procent van de patiënten met een oestrogeenreceptorpositieve (ER) tumor blijkt tamoxifenresistent te zijn. Marleen Kok onderzocht biomarkers die tamoxifenresistentie kunnen voorspellen. De promovenda vergeleek eerst genexpressiepatronen voor ER-positieve mammacarcinomen, waarbij zij 3 verschillende voorspellende microarraytechnieken gebruikte: een 81-genenprofiel uit Rotterdam en een 21-genen- en 2-genenprofiel uit de Verenigde Staten. Slechts 45 tot 61 procent van de 69 patiënten werd door de 3 tests eenduidig geclassificeerd.
De gebruikte genprofielen zijn gebaseerd op associatie van genexpressie en overleving. Kok onderzocht of het mogelijk was een genprofiel te ontwikkelen op basis van de stamcelhypothese. ER-positieve tumorcellen werden zodanig gekweekt, dat zij sferen vormden (‘mammosferen’); een vorm die vermoedelijk alleen ontstaat vanuit stamcellen. Z

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?