Nieuws en mededelingen van de NVMO

  • 2 min.
  • Vereniging

Resultaten SONCOS-enquête: indicatoren in de oncologie
Op 27 april 2010 organiseerde de stichting Samenwerkende Oncologische Specialismen (SONCOS), het samenwerkingsverband van de NVCO, NVMO en NVRO, in Amsterdam een minsymposium over ’indicatoren in de oncologie’. SONCOS hield in de maand voorafgaand aan het minisymposium onder de leden van de NVCO, NVMO en NVRO een enquête over dit thema om de opvattingen over indicatoren in kaart te brengen. In totaal 195 oncologisch specialisten, waaronder 79 radiotherapeuten (41 procent), 70 internist-oncologen (36 procent) en 19 oncologisch chirurgen (10 procent), vulden de enquêtevragen in. Bij het minisymposium werd ernaar gestreefd om te komen tot goede afspraken over dit onderwerp, die binnen de beroepsgroep op een breed draagvlak mogen rekenen. In komende uitgave van Medische Oncologie zal uitvoeriger worden teruggeblikt op het symposium.

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?