Optimising CT guided radiotherapy for breast cancer

  • 2 min.
  • Promotie

De afgelopen jaren zijn verschillende technieken beschikbaar gekomen om bestraling nauwkeuriger en effectiever uit te voeren. Radiotherapeutisch laborant Hans Paul van der Laan onderzocht verschillende toepassingen van geavanceerde technologie bij bestraling van mammacarcinoompatiënten.
Uit een door Van der Laan uitgevoerde survey onder 68 instellingen in 16 landen blijkt dat nieuwe bestralingstechnieken snel zijn geïmplementeerd zonder dat de voor- en nadelen daarvan volledig duidelijk zijn. Ook zijn er grote onderlinge verschillen in de wijze van toepassing.
CT-geleide doelgebiedbepaling met 3D conformatieradiotherapie (3D-CRT) heeft de laatste jaren veel terrein gewonnen. In een studie bij 25 patiënten met linkszijdig mammacarcinoom vergelijkt Van der Laan 3D-CRT met conventionele 2D bestralingsplanning. Uit zijn berekeni

Maak een gratis account aan en krijg toegang tot alle artikelen

Account aanmaken

Heeft u al een account?